COUNTE-STRIKE

Hlášky

Přehled radio hlášek:

Radio1 Y/Z

1. Cover Me
2. You Take the Point
3. Hold This Position
4. Regroup Team
5. Follow Me
6. Taking Fire, Need Assistance

 Kryjte mě
 Obsaďte pozici
 Držte pozici
 Přeskupte se
 Následujte mě
 Jsem pod palbou, potřebuji pomoct


Radio2 X

1. Go,go,go
2. Fall Back
3. Stick Together Team
4. Get in Position
5. Storm the Front
6. Report In

 Jdeme
 Zpátky 
 Držte se pohromadě 
 Běž na pozici
 Vemte to útokem 
 Hlaste se


Radio3 C

1. Affirmative/Roger
2. Enemy Spotted
3. Need Backup
4. Sector Clear
5. I'm in Position
6. Reporting In
7. She's gonna Blow!
8. Negative
9. Enemy Down

 Souhlasím/Rozumím
 Nepřítel spatřen
 Potřebuji zálohu
 Čistý vzduch
 Jsem na pozici
 Hlásím se
 Bouchne to
 Nesouhlasím
 Nepřítel zabit

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.